Archief voor de ‘Atlantikwall’ Categorie

Een kerktoren is een baken. Langs de Sportlaan in Den Haag was dat sinds 1926 de troen van de Allerheiligst Sacramentskerk. Was, want de sloop is in volle gang, Spoedig zullen de kerk en zijn tot het verleden behoren.

Hierbij een serie foto’s van kerk en toren uit de collectie van het Haags gemeentearchief.

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
1926. Foto Dienst Stadsontwikkeling

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
1928. Foto Dienst Stadsontwikkeling

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
Gedateerd: ca 1930.

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
Gedateerd ca 1934.

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
1942. Foto: J.M.G. Schrama

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
Augustus 1945, tankgracht tussen Kijkduin en Verversingskanaal. Foto Dienst Stadsontwikkeling

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
1954, foto Dienst Stadsontwikkeling

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
1955, foto Dienst Stadsontwikkeling

Den Haag: Zicht op de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan
2003, foto Dienst Stadsontwikkeling

Advertenties

Atlantikwall

Geplaatst: augustus 27, 2017 in Atlantikwall

Seeziel Batterie Scheveningen Nord (20170205)

Bunkermuseum Den Helder

Geplaatst: augustus 28, 2011 in Atlantikwall, bunker

Sinds deze zomer wordt hard gewerkt aan het schoonmaken en inrichten van een Duitse bunker (type M151) op het fort Dirk Admiraal te Den Helder.

De M151 wordt met Open Monumentendag (10 & 11 september a.s.) door Stichting Stelling Den Helder voor het eerst voor publiek opengesteld.

Zie deze pagina op de website van Paul Dijkstra en het verslag op het fortificatieforum. Binnen enkele dagen heeft het museum ook zijn eigen website.

Inmiddels zijn op het fortificatieforum twee foto’s geplaatst van de tankmuur. Op een van de foto’s is de doorgang in de tankversperring te zien voor de spoorlijn naar Velsen. Dit is de situatie voor het plaatsen van de Walzkörpersperre achter de tankmuur. Zichtbaar zijn wel de zogenaamde “Belgische hekken” of “Cointet-elementen” waarmee op dat moment de doorgang afgesloten kon worden.

Voor de directe link naar deze foto klik hier.

Ter vergelijking, een foto van dezelfde plek maar nu met Walzkörpersperre, is op deze pagina van het bunkerarchief te zien.

IJmuiden en omgeving werd in de Tweede Wereldoorlog verstrekt met diverse gevechtsopstellingen, al dan niet in de vorm van bunkers om een invasie van de geallieerden te weren. Vanzelfsprekend was IJmuiden met zijn haven en de sluizen van het Noordzeekanaal van groot strategisch belang. Als onderdeel van de Atlantikwall kreeg IJmuiden zelfs de status van Festung: een versterkt gebied dat in staat zou moeten zijn om zich gedurende langere tijd zelfstandig te verdedigen.

Nu zal men bij de Atlantikwall in de eerste plaats denken aan de bunkers, versperringen, etc die in de nabijheid van de zee waren gelegen. Er werd echter ook voorzien in een verdediging gericht naar het binnenland, Na een invasie doorgebroken troepen zouden aldus niet de Duitse steunpunten in de rug kunnen aanvallen en zo oprollen.

Het landfront van IJmuiden wordt uitvoerig besproken in het boekwerkje “Landfront IJmuiden, Duitse Bunkers in het Landfront van de Festung IJmuiden” door Hans Hoevens en Ruud Pols (uitgave WN2000, z.j.). Op internet vind men een overzicht op de website Bunkerarchief Landfront.

Een belangrijk onderdeel van het landfront waren de anti-tankhindernissen, bijvoorbeeld in de vorm van tankgrachten. Het grootste deel van de hindernissen is na de oorlog opgeruimd. Een deel van de tankgracht en een stuk tankmuur is nog te zien in de duinen, niet ver van het station Santpoort Noord. Hierbij is trouwens een deel gedempt en in gebruik als parkeerterrein.

Restant tankgracht

De (spoor)wegen toegang gaven tot de Festung IJmuiden waren voorzien van versperringen die in tijden van nood konden worden afgelsoten. Opmerkelijk is de zogenaamde “Walzkörpersperre”. Deze bestaat uit grote blokken beton die door middel van een lier op de weg neergelaten konden worden. Dit type versperring is vaker toegepast in de Atlantikwall, maar er zijn er nog maar twee van bewaard gebleven. Deze bevinden zich beide in ons land, namelijk in de duinen bij Zandvoort en IJmuiden.

Ook in de spoorlijn Haarlem – Uitgeest bevonden zich versperringen. Een spoorversperring was de Walzkörpersperre die was gelegen ten zuiden van de halte Westerveld. Op de bijgaande luchtfoto is deze goed herkenbaar, in het verlengde van de tankgracht. Aan elke kant is ook een wegversperring te zien.

Een overzichtstekening en een foto van de spoorversperring is hier te vinden, onder het overzicht van WN97/102.

In het kader van mijn bezoek aan de gesloten spoorlijn naar IJmuiden ben ik eens gaan kijken of ik kon zien waar de versperring nu precies gestaan heeft. Hierbij dient bedacht te worden dat de spoorlijn rond Santpoort in 1957 is verlegd in verband met de opening van de Velserspoortunnel. Ik zal op deze verlegging in een andere bijdrage nog eens terugkomen. De uitsnede uit de topografische kaart van1961 laat dit duidelijk zien. Het verlaten spoortraject is hierbij nog ingetekend. Anno 2011 ligt op een deel van dit traject een fietspad.

Het in 1957 verlaten tracé eindigt (of begint…) direct ten zuiden van de nog bestaande perrons van het in 1983 gesloten station Westerveld. Op de volgende foto is te zien hoe het de nog aanwezige spoor richting Haarlem naar links afbuigt. Naast het inmiddels opgebroken spoor richting IJmuiden staat een hekwerkje.

Aan de hand van het nog aanwezige deel van de tankgracht en de geconstrueerde loop van de spoorlijn voor 1957 heb ik de locatie van de spoorversperring ingetekend op Google Earth.

Anno 2011 is dit de situatie: de locatie van de Walzkoerpersperre is een woest veldje, gelegen achter het hek en de stuik op de achtergrond die te zien zijn op de foto die ik heb genomen vanaf einde van het perron Westerveld. Ik heb hierbij de richting van de toenmalige spoorlijn met de rode lijn aangegeven.

Op de voorgrond het resterende spoor (traject sind 1957). Op de achtergrond  “de plek”, nu een woest veldje.

Dat was het dan. Het is allemaal weinig tastbaar. Een onderzoek of er nog restanten van de Walzkörpersperre in de bodem aanwezig zijn heb ik niet uitgevoerd. Tot besluit een wel zichtbaar spoorsrestant. Een (inmiddels onleesbaar) hectometerpaaltje, naast het perron van Westerveld. Inmiddels achter het hek van de manege terechtgekomen. 

De volgende bijdrage in deze reeks gaat over Westerveld als eindstation.

Een fraaie video van de Haagse kunstenaar Robin de Goede met bunkers van het Duizendjarig Rijk als thema.

Music by: B. Lustmord & Robert Rich

Ruin value (German: Ruinenwert) is the concept that a building be designed such that if it eventually collapsed, it would leave behind aesthetically pleasing ruins that would last far longer without any maintenance at all. The idea was pioneered by German architect Albert Speer while planning for the 1936 Summer Olympics and published as “The Theory of Ruin Value” (Die Ruinenwerttheorie). The intention did not stretch only to the eventual collapse of the buildings, but rather assumed such buildings were inherently better designed and more imposing during their period of use.
The idea was supported by Adolf Hitler, who planned for such ruins to be a symbol of the greatness of the Third Reich, just as Ancient Greek and Roman ruins were symbolic of those civilizations. (Wikipedia)

Na een winterslaap, die door de vrijwilligers goed is besteed aan het verder op orde brengen van de inrichting, is de museumbunker aan de Badhuisweg weer elke eerste zondag van de maand geopend. Zo bent u ook op 1 mei tussen 11 en 16 uur van harte welkom om de voormalige commandobunker van de Stützpunktgruppe Scheveningen te bezichtigen.

Over de locatie en bereikbaarheid leest u meer op deze pagina op de website van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen.

Was de afgelopen jaren de toegang voor belangstellenden vrij, in verband met de kosten van onderhoud en verlichting wordt inmiddels de bezoekers een kleine bijdrage gevraagd.