Archief voor de ‘delft’ Categorie

Delft, Bolwerk + spoormonument  (20180427)
Foto gemaakt op 27 april 2018. De grote werkzaamheden liggen alweer achter ons. De invulling van het vrijgekomen gebied moest echter nog beginnen.

Het monument op het Bolwerk, ter herinnering aan het spoorviaduct. Dit momnument, in hoofdzaak bestaande uit twee pijlers die dan nog voor een belangrijk deel in de grond zijn verdwenen,  geeft enig houvast om te reconstrueren hoe een paar jaar geleden de spoorbaan hier liep.

Een ander aanknopingspunt is de hoek van het huidige stationsgebouw. Immers de gevel waar we schuin tegenaan kijken is pas gebouwd na de afspraak van de oude spoorbaan. Tot 2015 liep het spoor rakelings langs het complex in aanbouw, dus dwars door het stuk waar nu de publiekshal van het stadskantoor is.

Nog een paar jaar, en dan is door de bouw van het ‘House of Delft’ ook dit doorkijkje onmogelijk. Latere generaties zullen zich verbazen over de revolutie die zich hier voltrok, en zich in feite geen voorstelling meer kunnen maken hoe het ooit ‘echt’ was.

Advertenties

Ruimte

Geplaatst: april 24, 2015 in delft

20150424 Delft, Kampveldweg / Wateringsevest -  sloop spoorviadcut
Het verdwijnend spoorviaduct. En heel veel ruimte.

Delft, vrijdagochtend 24 april 2015.

In de twee maanden sinds de sluiting van het bovengrondse treinverkeer zijn vrijwel alle spoorse herinneringen verdwenen. Zo ook het tweede perron (spoor 2/3). Dit in de kern uit 1886 daterende middenperron was als eerste deel van het nieuwe station geopend, om het eerste station uit 1847 te vervangen. Pas later is het stationsgebouw met het eerste perron in gebruik genomen. Gisteren is het grootste deel van dit perron afgegraven. De overkapping, met zijn betonnen funderingen, dateert vanzelfsprekend uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Van het oorspronkelijke 19e eeuwse perron resteerde overigens tot twee weken geleden alleen nog een gemetselde perronwand.
20150423 Delft oude station - weggegraven tweede perron (spoor 2/3)

De sloopploeg volgt de ontasbestingsploeg.

De eerste sloopploeg is aan de Kampveldweg/Wateringsevest begonnen.
20150421 Delft - afbraak spoorviaduct
20150421 Delft - afbraak spoorviaduct
20150421 Delft - afbraak spoorviaduct
Achter mij is de tweede sloopploeg die vanaf de Van Gaalenstraat is begonnen al een eind opgeschoten richting de Buitenwatersloot.
20150421 Delft - afbraak spoorviaduct

En zo wordt het viaduct langzaam maar zeker op twee plekken, van noord naar zuid tot puin verwerkt.