Post Tagged ‘architecture’

Dit had natuurlijk overal kunnen zijn, maar het is de visie anno 1967 hoe de Haagse Schilderswijk er uit had moeten zien in het jaar 2000.

Den Haag: Van grijs naar Groen (1967)

Mocht u het nog niet herkennen, het is een blik vanaf de Van der Duynstraat, althans zo schrijven de ontwerpers van het plan ‘Van Grijs naar Groen’. Ruim baan voor “ruime zonnige flats met wandelgalerijen voor het winkelend publiek”.
Welnu de plannen voor hoogbouw, parkeergarages en een stadssnelweg ongeveer waar nu nog de Hoefkade loopt haalden het niet. Hagenaar noch Hagenees was klaar voor het derde millennium zoals de architecten in de geest van de CIAM-beweging dit zagen.

Stadsvernieuwing Schilderswijk (1957)

Overigens had men ook voor andere delen van Den Haag heilzame plannen. Zie hier een verdiepte stadssnelweg (model Utrechtse baan) met op de achtergrond een verweesde Haagse toren.

De toekomst anno 1957
Het onderschrift (uit: Den Haag snel groeiende stad. Uitgave Gemeente ‘s-Gravenhage, Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, 1957): “De snelwegen en hun omgeving kunnen er in de toekomst bijvoorbeeld als volgt uitzien: hoge woon-, kantoor- en bedrijfsbebouwing erlanfgs, doch bereikbaar via er achterliggende straten (bedieningsstraten) en met ruime parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving”.