Post Tagged ‘Buurttram’

Een reeks foto’s gemaakt in de middag van 6 juli 1982. Het was de begintijd van onze ontdekkingstochten over het tramnet rond Charleroi. We stapten op goed geluk in op een tramlijn 80 voor het station van Marchienne-au-Pont en kwam uiteindelijk terecht bij een klassiek tramknooppunt van de SNCV. Te Roux Plomcot gaven de lijnen 41 en 80 op elkaar aansluiting.
Haast vanzelfsprekend hing er ook die dag een stratus bewolking: het destijds kenmerkende weer van Le Pays Noir, naar het scheen.
De verlegging van lijn 80 via Jumet en Gosselies in 1984 bracht een einde aan het knooppunt. Een paar jaar later werd ook lijn 41 ingekort en was het tijdperk van de buurttram ook hier voorbij.

19820706 Roux Plomcot
Een toevalstreffer: een van de drie S-motorwagens die bij wijze van proef waren uitgerust met een eenbeen pantograaf.

19820706 Roux Plomcot

19820706 Roux Plomcot

19820706 Roux Plomcot

19820706 Roux Plomcot

Na mijn wandeling van Charleroi via Gosselies naar Courcelles in 2013, dit voorjaar een bescheiden voortzetting van mijn wandeling langs de voormalige tramlijnen in het Zwarte Land (Le Pays Noir), het ooit door staal- en mijnindustrie gedomineerde gebied rond Charleroi.

Op deze wandeling van nauwelijks een kilometer langs de N90 tussen de huidige MLC stations Paradis en Fontaine is er op het eerste gezicht niets meer dat herinnert aan de buurttram die hier ooit in de berm van de weg reed. Het is trouwens ook een stuk dat ik zelf nooit actief als tramroute heb meegemaakt. Reeds in 1983 gingen hier de tram rijden via een stuk lichte metro, met dien verstande dat nabij waar later het ondergrondse station Fontaine geopend zou worden de trams weer op het klassieke traject doorheen dit plaatsje gingen rijden.

1981 Fontaine L'Eveque (B)
Een oud plaatje uit mijn collectie: de tram in het centrum van Fontaine-l’Évêque. De trams (M1/M2) rijden hier nu onder de grond. Links, schuin achter de fotograaf bevindt zich nu het MLC station Fontaine. Ten tijde van deze foto moesten de bouwwerkzaamheden nog beginnen, maar al spoedig veranderde deze straat in een bouwput.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
Een merkwaardig blokje huizen op de kruising tussen de N90 en de Rue du Paradis (waar het MLC station is gelegen), en de Avenue des Déportés. De betonnen mast zou wellicht nog uit de tijd van de tram kunnen dateren. Men zie bijvoorbeeld de foto op https://flic.kr/p/o8Rw7Z

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque (B), gezien richting Charleroi
Blik vanaf genoemd punt op de N90 (Rue de Mons) richting Charleroi. In de achtergrond is iets te zien van het verkeersknooppunt. De oude Rue de Mons (en daarmee de oorspronkelijke tramroute) loopt hier in feite dood. Het wegverkeer loopt nu via de in de jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegde snelweg. De tram werd sinds 1983 geleid via een stuk Lichte Metro, met de stations Paradis, Leernes en Morgnies. Inderdaad, dat zijn de beruchte in de “middle of nowhere” gelegen stations. Ooit was rond deze stations woningbouw gepland ter vervanging van de reeds in de jaren ’60 ernstig verouderde woningvoorraad van Le Pays Noir. Daar is weinig van terechtgekomen. Ook de overstappunten tussen tram (Lichte Metro) en bus zijn nimmer gerealiseerd.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
Blik richting Fontaine.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque (B), gezien richting Charleroi
Vlak bij de bebouwde kom van Fontaine: de helling in de weg richting Charleroi. Er is weinig fantasie voor nodig om hier de tram in de berm van de weg voor te stellen.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
De dorpskern van Fontaine is reeds bereikt.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
Wie goed kijkt ziet links in de verte reeds een vertrouwd punt. Daar was de aansluiting tussen lijn 89/90/91 en lijn 63. (zie de eerste foto in dit verslag).

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
Geheel in de verte, daar rijdt de tram nog bovengronds, tussen station Petria en Anderlues.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque
Naast gemoderniseerde, of zelfs geheel nieuw opgetrokken, huizen nog een stukje echt 19e eeuwse, wellicht zelfs 18e eeuwse, bebouwing.

20150427 N90 Fontaine-l'Évêque

20150427 N90, Fontaine-l'Évêque

Een ontmoeting met een bekend lijnnummer doet het hart natuurlijk altijd goed. Even voorbij het huidige MLC station Fontaine passeert op de N90 een bus van lijn 63. Inderdaad het is de onmiddellijke opvolger van de per 1 november 1986 tramlijn tussen Fontaine en Charleroi.
De bus volgt voor een belangrijk deel de route van de buurttram, langs Gosselies, Courcelles, Souvret en Forches. Echter het eindpunt in Fontaine wordt gevormd door een lus. Vandaar dat we hier een bus aantreffen op zijn weg naar het huidige eindpunt Jumet. In het laatste plaatsje is nu een overstap op tramlijn M3, welke ook als een opvolger van tramlijn 63 (of liever lijn 62) beschouwd kan worden, maar nu tussen Charleroi en Gosselies Faubourg.

20140313 Anderlues Monument
De Belgische Buurttram, de “Boerentram”, “La Vcinal” bestaat niet meer, het laatste restant rond Charleroi is nu een “Metro”. Hoewel? De passagiers moeten hier uitstappen op het tegenspoor, en de wattman neemt op de wisselplaats nog even de tijd om zijn collega te spreken voordat deze de retourrit naar Charleroi aanvangt. Het seinstelsel voor de beveiliging van het enkelspoor is nog altijd dat van de SNCV/NMVB. Een haltebord dat niet te veel informatie verschaft, en in elk geval de hier ook rijdende M2 niet vermeldt!
Wellicht is er toch niet zo veel veranderd sinds 1988…

Charleroi, januari 1987

Geplaatst: februari 1, 2015 in Buurttram, Le Pays Noir
Tags:, ,

SNCV_41122_19870116AT

Een sombere foto op een sombere dag in januari 1987.

Buurttramlijn 41 in zijn laatste verschijningsvorm vastgelegd op het stationsplein van Charleroi: een gelede tram op de verbinding Charleroi Sub – Gohyssart. Een lijnfilm werd niet meer geplaatst, zodat men het met een bord achter de voorruit moest doen. Dit wekt de indruk dat men weinig toekomst meer zag voor de tram. Desondanks werden om de inzet van de (brede) nieuwe trams mogelijk te maken enkele jaren daarvoor nog aanpassingen aan het tramspoor gedaan.

Rechts stadsbussen van de locale openbaar vervoersbedrijf, de STIC. Het was overigens de STIC die het tramperron waarlangs de SNCV 6132 staat, als het eerst gebruikt heeft. Voordat de buurttram het tramstation – onderdeel van de lichte metro van Charleroi (MLC) – ging gebruiken, hebben hier in de jaren ’70 nog kort de 2-assige trams van de Charleroise stadslijnen gereden. Dit is logischer dan het op het eerste gezicht leek. De aanleg van de tunnels, viaducten en metro stations was namelijk de verantwoordelijkheid van de STIC. De exploitatie zou in beginsel ook door SNCV/NMVB tezamen gedaan worden. Inmiddels is door de regionalisatie van België de exploitatie van het openbaar vervoer in Wallonië in handen gekomen van één maatschappij: de TEC.

19850521 Braquegnies, Rue Joseph Wauters

De bijwagenrit op lijn 30 nadert zijn eindbestemming, de keerdriehoek van Braquegnies.

Jospeh Wauters (1875-1929) was een befaamde Waalse socialist. Een van zijn verdiensten was de invoering van het ouderdomspensioen en de invoering van de achturige werkdag. Verder was hij ook directeur van de krant Le Peuple. Zijn motto: ” Pour que le peuple lise”.

9110 88

Het is 27 februari 1986. Wij bevinden ons in het zogenaamde “Centre”, het industrie- en mijnbouwgebied gelegen tussen de Borinage (Mons) en La Pays Noir (Charleroi). Meer bepaald zijn we in Houdeng-Goegnies en kijken richting La Louviere. Op de achtergrond, in de diepte is de brug over het Canal du Centre (met de befaamde scheepsliften) te zien, en daarachter nog iets van het scholencomplex van het “Institut Saint Jospeh”, gelegen pal naast het depot van de buurttram.

Op deze foto (Michel Reps, via Flickr) valt allereerst de 9110 op lijn 88 op; een spitsdienst ter versterking van lijn 30 die reed tussen Morlanwelz en Braquegnies (dit ondanks de bestemming Maurage in de film). De tram is goed bezet, ongetwijfeld allemaal scholieren.
Bij nadere beschouwing is het echter een hele unieke foto.

Achter de lijn 88 zien we de tweede spitsdienst. Een lijn 87; zeer goed herkenbaar aan de filmkleur geel (met zwarte letters). Een lijnnummer dat gebruikt werd voor versterkingsritten op deze tram-as door het “Centrum” vanaf Chapelle op de route van lijn 80. In de praktijk reden trouwens diverse versterkingsritten weer niet onder deze lijnnummers, maar werd de nogal onbepaalde tekst “SPECIAL” voorgedraaid.

Deze twee trams, de 88 en 87, worden op hun beurt gepasseerd door de derde op deze foto afgebeelde spitsrit: de op dat moment enige bijwagendienst die de SNCV nog kende, de ritten op lijn 30, die stevast werden uitgevoerd met de 9316 (andere bijwagens waren ook niet meer beschikbaar).

Toeval of in scene gezet?

9158 41

Lijn 41 aan het bekende buurttram eindpunt Charleroi Eden, op 30 januari 1980.

Foto: Michael Reps via Flickr.