Post Tagged ‘Den Haag Centraal’

Inhakende op mijn posting van gisteren over de Pander Passage kan ik melden dat in het weekblad Den Haag Centraal een mooi artikel is verschenen over de (ver)nieuwbouw in de Grote Marktstraat en de Kalvermarkt. Of vanuit het perspectief van mijn “museumblog” beschouwd, de voortgaande afbraak van de 20e eeuwse bebouwing die de Hagenaar zo vertrouwd is geweest. Meer concreet de afbraak van het complex op de hoek Spui/Kalvermarkt (waar nu de sloop van de voormalige Marca/AH en het kantoorgebouw nu echt lijkt te zijn begonnen), de vernieuwing van het complex op het terrein van het in de jaren ’80 gesloopte gebouw van de Haagsche Courant, en de “Markies” dat op de plek komt van de gisteren besproken “Pander Passage”.

Niet abonnees kunnen deze aflevering volgende week op de site van Den Haag Centraal www.denhaagcentraal.net raadplegen.

(Een abonnement op het weekblad is overigens warm aanbevolen).

Advertenties

Koekamp, originally uploaded by Museum van mijn Twintigste eeuw.

Op 19 april schreef ik over de vernieuwing van het Haagse centraal station. Hierbij een scan van een dia door mijn vader gemaakt. Het kersverse station drukt onmiskenbaar zijn stempel op de omgeving. De hoogbouw van de kantoorflat Stichthage (met op de begane grond de loketten, restaurant en andere spoorse zaken), heeft het aanzicht van Den Haag op dit punt totaal veranderd. Reeds de enorme luifel was van een totaal andere schaal dan het negentiende eeuwse Staatsspoor. Ook de kantoorflats op de achtergrond en het gebouw rechts van het Centraal ademen volledig de jaren ’70.

Vermoedelijk dateert de opname uit 1975 of 1976. Het complex Babylon is immers in aanbouw. De eerste paal voor dit complex werd in 1974 geslagen en vier jaar later vond de officiele opening plaats.

Op de voorgrond de Hertenkamp (ook wel bekend als Hertenkamp). Met de aanleg van de Koningstunnel (geopend in 2000) is ten bate van het autoverkeer een stukje van dit groen afgesnoept. In ruil daarvoor kwam wel een parkje terug op de plaats waar op deze foto nog de auto’s en een bus van de NZH geduldig staan te wachten tot het stoplicht weer op groen springt. Op het moment van het maken van deze opname waren er wilde plannen om dwars door de Koekamp een tramviaduct te bouwen voor de voorziene Haagse Semi-Metro. En de gracht rechts op de foto zou plaats maken voor een snelweg, de Rotterdamse Baan. Voor de voetganger was in deze plannen niet echt meer plek op het maaiveld. Men zou zich over loopbruggen naar station, kantoor, bioscoop of winkel begeven, geheel gescheiden van het voortrazende wegverkeer. Het plan “de Nieuwe Hout” voorzag echter in het planten van vele bomen in de binnenstad, waardoor het levensgeluk van de moderne mens ongetwijfeld gebaat zou zijn.

De jaren ’70 zou in het teken staan van het verzet tegen al dit soort plannen. Met succes. Het tramviaduct voor de Semi-Metro van het tramstation boven het Centraal Station naar Scheveningen, beter bekend als de “Koekamplus”, kwam er niet. Uiteindelijk zou in 1983 lijn 1 gelijkvloers door de Rijnstraat en langs de Koekamp en over de Bosbrug worden doorgetrokken. Hiervoor was het wel nodig om de Bosbrug aan te passen, zodat er voldoende ruimte beschikbaar kwam om de tram rechtstreeks naar Scheveningen te laten rijden. Zoals op de foto zichtbaar is, lag er tot dan alleen een boog naar het Korte Voorhout.