Post Tagged ‘kampen’

20150710 Kampen (IJsselmuiden)
Een zeldzaam klassiek emplacement. Ongetwijfeld zal dit binnen afzienbare tijd weggesaneerd worden. Het dieseltreintje uit Zwolle heeft na 10 minuten zijn eindpunt bijna bereikt. Nog 400 meter te gaan…

20150710 Kampen: km 100.912

Kampen was ooit, in de tijd van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS), het eindpunt van de spoorweg uit Utrecht. Vanzelfsprekend betekende dat voor alle treinen wel kopmaken in Zwolle. In de beginperiode van het spoorverkeer, met het beperkt aantal treinen dat er reed (in 1865 was dat vier per dag, en het daarop volgende jaar zelfs teruggebracht tot drie), was dat wellicht geen enorm probleem. Maar vanzelfsprekend stond dat op den duur een efficiënte exploitatie in de weg. In 1892 kwam inderdaad een einde aan de directe verbinding met Utrecht. In het vervolg zou met lokaaltreinjes worden gependeld tussen Zwolle en Kampen. Daarmee werd het Kamperlijntje met een lengte van ca 12 kilometer het kortste spoorlijntje van Nederland. Slechts de huidige kilometrering herrinnert nog aan het verleden als eindpunt van een hoofdspoorlijn. 20150710 Kampen