Post Tagged ‘MLC’

Interieur van het station. De foto’s geven een redelijk beeld van de duisternis die hier heerst.

Geen plek voor passagiers met vrees voor verwarde personen, duistere types en vage figuren.

20150427 MLC station Fontaine

20150427 MLC station Fontaine

20150427 MLC station Fontaine

20150427 MLC station Fontaine

Advertenties

Alvast een voorproefje op het reisverlag van een voettocht gemaakt dwars door de agglomeratie van Charleroi, van OOst naar West vanaf Soleimont naar Marchienne-au-Pont.
Deze wandeling hebt ik slechts op één punt onderbroken, om mij per tram (excuseer: “Lichte metro”) te verplaatsen van Waterloo naar Dampremy. Stuk voor stuk zijn die stations van de lichte metro (MLC = Métro Léger de Charleroi) fraaie staaltjes jaren ’70 architectuur.

20150505 Charleroi, Dampremy

Op het station zelf lijkt het alsof men zich ondergrond bevindt, maar buiten blikt het station een enorme bovengrondse doos te zijn, die twee tunnels verbindt. Het gaat enerzijds om de tunnel die hoofdzakelijk door de Terril des Piges leidt en anderzijds een korte tunnel onder de Place Albert I. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat tussen het station zelf en dit laatste tunneltje de tram in beide richtingen een stukje door een verdiepte geul zonder overkapping rijdt. Tussen deze twee sleuven is een van de twee voetgangerstoegangen van het station Dampremy gelegen, een lange steeg tussen twee muren die passagiers en trams scheiden.

Dampremy (B) 20120905

Dampremy (B) 20120905

De enige rechtvaardiging van deze vanuit het huidige perspectief minder gelukkige oplossing ligt in de verdiepte ligging van het tramspoor op dit punt. Nu zou men niet meer voor zo’n oplossing kiezen, maar ten tijde van het ontwerp van de MLC paste het in het tijdsbeeld om een ruim station te realiseren. Ten behoeve van de inval van daglicht heeft men nog wel rond het station het maaiveld verlaagd.

Dampremy (B) 20120905

Het resultaat is op zijn zachts gezegd weinig aantrekkelijk.

Het biedt voor de 21e eeuwse passant in elk geval een kijkje op de toekomst anno 1970… Een waarschuwing is op zijn plaats. Hoewel ik de woorden dat Dampremy slechts betreden kan worden door mensen met haar op hun tanden (citaat van http://www.bloggen.be/agent_orange_metrocharleroi/) wat overdreven vind, is dit beslist geen plek voor watjes… Gedumpt afval overal, kapotgeslagen verlichting en onduidelijke graffity maakt het verblijf niet bepaald aangenaam. Buiten beeld van deze foto lag een man naast de ingang van het station voorzien van de bekende half liter bierblikken. Ook een duister persoon in een oude auto op het parkeerterreintje naast het station zag er weinig vertrouwenwekkend uit.

20150505 Charleroi, Dampremy

20150505 Charleroi, Dampremy (voormalige trambedding van lijn 41).

Aan de zuidzijde van het station nog een herinnering aan de Belgische buurttram. Ooit was er bij dit station een aansluiting tussen tramlijn 41 en de MLC. Het spoorbed is na het verwijderen van de tramsporen nog goed zichtbaar. Rechts de verlaten bedding van tramlijn 41 die hier aamsloot op het MLC netwerk. De doorgang is na opheffing van de tram afgesloten met een muur, waarvoor nu een hoop huisvuil is aan te treffen. Nog op te merken is de tekst op de wand van het metrostation, Police partout, Justice nulle part (overal politie, nergen gerechtigheid) welke tekst ook figureert in het boek ‘Grand Central Belge. Voetreis door een verdwijnend land’ van Pascal Verbeken (2012). Overigens is dit een citaat van Victor Hugo.

Dampremy (B) 20120905

Tot besluit nog een nostalgisch plaatje van de buurttram (de ‘Vicinal’) in Dampremy.

SNCV_41010_19850828T

Zijn opvolger: buslijn 41.

20150505 Charleroi, Dampremy