Post Tagged ‘modernisme’

Dit had natuurlijk overal kunnen zijn, maar het is de visie anno 1967 hoe de Haagse Schilderswijk er uit had moeten zien in het jaar 2000.

Den Haag: Van grijs naar Groen (1967)

Mocht u het nog niet herkennen, het is een blik vanaf de Van der Duynstraat, althans zo schrijven de ontwerpers van het plan ‘Van Grijs naar Groen’. Ruim baan voor “ruime zonnige flats met wandelgalerijen voor het winkelend publiek”.
Welnu de plannen voor hoogbouw, parkeergarages en een stadssnelweg ongeveer waar nu nog de Hoefkade loopt haalden het niet. Hagenaar noch Hagenees was klaar voor het derde millennium zoals de architecten in de geest van de CIAM-beweging dit zagen.

Stadsvernieuwing Schilderswijk (1957)

Overigens had men ook voor andere delen van Den Haag heilzame plannen. Zie hier een verdiepte stadssnelweg (model Utrechtse baan) met op de achtergrond een verweesde Haagse toren.

De toekomst anno 1957
Het onderschrift (uit: Den Haag snel groeiende stad. Uitgave Gemeente ‘s-Gravenhage, Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, 1957): “De snelwegen en hun omgeving kunnen er in de toekomst bijvoorbeeld als volgt uitzien: hoge woon-, kantoor- en bedrijfsbebouwing erlanfgs, doch bereikbaar via er achterliggende straten (bedieningsstraten) en met ruime parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving”.

Advertenties

1980 Den Haag, Rijnstraat / Den Haag CS

‘Pas’ 33 jaar geleden. Het modernistische complex Den Haag CS nog in volle glorie.

20121116 Den Haag, Grote Marktstraat, originally uploaded by Museum van mijn Twintigste eeuw.

Natuurlijk kent iedereen dé Passage in Den Haag, In de jaren 1970 kreeg deze gezelschap van een drietal nieuwe (“moderne” passages: de Pasadena, de Queens Passage (tussen Papestraat en Annastraat) en de Pander Passage. Geen van deze drie bestaat meer als zodanig. Hierbij kan worden aangetekend dat de Pasadena (zonder dak en na een metamorphose) doorleeft in de vorm van het winkelcentrum Haagse Bluf.
Voor een deel van het complex dat ooit deel uitmaakte van de Pander Passage is in november 2012 het einde gekomen. De passage zelf is in de jaren ’80 gesloopt, en zo vermoed ik reeds eerder in deze vorm gesloten. Waarschijnlijk was de formule niet zo succesvol. Zelf kan ik mij nog vraag herinneren dat de introductie van de (in december 1972 geopende) passage –  met dertig  ‘winkels en boetiekjes’ – veel aandacht kreeg in de krant. Een bezoek met mijn moeder aan dit “hypermoderne” verschijnsel vond ik echter teleurstellend. Was dit nu de “nieuwe tijd”?

Het berichtje uit het Vaderland over de nieuwe passage kan ik niet terugvinden. Wel deze aankondiging in 1971 in “De Tijd”.