Post Tagged ‘morlanwelz’

‘Het was een wonderlijke tijd. Als ik erover nadenk, dan moet die tijd nog voortduren, die duurt zoolang er jongens van negentien, twintig rondlopen.’
Die woorden van de schrijver Nescio in zijn verhaal Titaantjes komen in mij op nu ik de reeks dia’s bekijk ik die op die fraaie donderdag 18 april 1985 maakte. Een goede vriend en collega-tramfan en ik maakten die dag een onvergetelijke tocht langs delen van de buurttramnetwerk in Henegouwen.
Eerst met een (toen nog vrije nieuwe) gelede tram van lijn 89 van het station van Charleroi naar Anderlues Jonction, en toen lopend langs lijn 30 via Morlanwelz naar Mariemont.
Wat gingen deze twee knapen van 20 jaar daar doen? Een van de redenen om naar deze streken of te reizen was de allerlaatste bijwagendienst van België die op deze lijn gereden gereden werd. Een versterking die voornamelijk diende voor het vervoer van scholieren. Het materieel op deze dienst was weinig verrassend. Er was immers nog maar één bijwagen beschikbaar (genummerd 9316). Wel was het altijd afwachten of er daadwerkelijk met een bijwagen werd gereden danwel de betreffende ritten met een ‘normale’ S motorwagen werden gereden.
In elk geval zal die dag alles mee. En uiteindelijk zijn we zelfs aan het einde van de middag in de 9316 gereden naar La Louvière. Daar hebben we de rest van de tijd doorgebracht aan de poort van de stelplaats. Het zal bijna 6 uur zijn geweest dat het tramstel weer naar de stelplaats terugkeerde. De chef van de stelplaats die in zijn tuintje bezig was kon het geloof ik weinig waarderen dat wij in ons enthousiasme het tramstel volgden tot zijn laatste meters op het terrein. De verklaring van het personeel dat de betreffende jongelingen “Hollandais” waren, deed hem in elk geval al zijn pogingen om ons tot de orde te roepen staken. En verlieten we na een zeer aangename dag het plaatsje La Louvière in de trein terug naar Brussel en zagen we de zon zijn laatste stralen schijnen boven het Waalse land.

Dat die ‘wonderlijke tijd’ zal voortduren, daar twijfel ik niet aan. Maar toch is er een hoop veranderd op deze plek. De buurttram (of op zijn Waals, de ‘Vicinal’) bestaat hier meer. Dit ondanks de op de foto zichtbare spoorvernieuwing. En aan het landelijke beeld aan de rand van het dorpje Carnières (gemeente Morlanwelz) is ook in de kwart eeuw die inmiddels is verstreken wat afbreuk gedaan. Niet in het minst door de bouw van gigantische loodsen op de hier nog vrije locatie op de achtergrond links langs de weg.
En met de auteur Nescio trekken we ons terug op ons “Insula Dei” en mijmeren we over de tijd dat de tram hier nog regeerde en we nog twintig waren en de wereld voor ons open lag.

Advertenties

De “Boerentram” in optima forma. Op de Grande Place te Morlanwelz halteert een tramstel van lijn 30 onderweg van La Louviére naar Anderlues. Dit was tevens de laatste met een aanhanger gereden dienst op het tramnet rond Charleroi.
Er is al ruim een kwart eeuw verstreken na het maken van deze foto. Ik realiseer mij tijdens het schrijven van deze woorden dat er een hoop is veranderd sinds dat ik als twintigjarige dit beeld aanschouwde.
De kans dat de beide oudere heren die links zichtbaar zijn nog in leven zij, is zeer gering. De arbeid in de Waalse industrie was immers hard en ongezond. Zij zijn wellicht nazaten van Vlaamse emigranten die naar het Waalse kolenbekken trokken op zoek naar een betere toekomst.
Wie over die trek naar het ‘Beloofde land’ wil lezen zijn de boeken van de Vlaamse journalist Pascal Verbeken, Arm Wallonië (2007) en Grand Central Belge (2012) zeer de moeite waard.

Lijn 80 uit Maurage heeft de helling vanaf Mariemont beklommen en arriveert aan de halte Morlanwelz SNCB.
De SJ 9173 (= S Jumet) maakte deel uit van een reeks S motorwagens en bijwagens die uitverkoren waren om in de toekomst naast de nieuwe gelede trams van het type BN (reeks 6100) de dienst te verzorgen op een totaal vernieuwd tramnet in Henegouwen.
Het project begon met de start van de ombouw van de S9125 tot SJ 9170 in december 1977. Na dit prototype volgde nog een elftal collega’s. Het gehele project werd in 1988 gestaakt toen de beslissing genomen werd niet verder te investeren in de vernieuwing van de tramlijn via Courcelles en Trazegnies naar La Louviére. Enkele trams bestaan nog in de vorm van werkwagen.

Dia gemaakt op een haast magische voorjaarsdag in 1985. De klassieke Belgische buurttram rijdt nog zijn rondjes tussen Charleroi en Maurage. Geheel links is nog verse ballast te zien. Inderdaad, zeer optimistisch wordt op het traject van lijn 80 op enkele plaatsen (bescheiden) aan spoorvernieuwing gedaan. Zo wordt deze wisselplaats geschikt gemaakt voor het laten passeren van twee BN-trams, het nieuwe buurttrammaterieel dat de klassieke S-motorwagens moet vervangen.
Helaas…. Een jaar later zal het doek definitef vallen.
Anno 2012 is het tracé van de tram op dit punt nog herkenbaar, namelijk in de vorm van een wandelpad.